Adnotacje tworzy się i dodaje do filmu w następujący sposób:

1.Przejdź do Menedżera filmów swojego kanału.

2. Kliknij strzałkę w dół widoczną po prawej stronie przycisku edycji obok filmu, który chcesz edytować, a następnie wybierz Adnotacje. 

 

3. Kliknij przycisk Dodaj adnotację po prawej stronie.adnotacje2

 

 

4. Gdy adnotacja będzie gotowa, kliknij Opublikuj.

adnotacje3

 

Dostosowywanie i edytowanie adnotacji

Masz do wyboru pięć rodzajów adnotacji:

  • Dymek z tekstem: wyskakujące dymki z tekstem.
  • Wyróżnienie: zaznaczasz obszar w filmie, gdy użytkownik przesunie nad nim wskaźnik myszki, pojawi się wpisany przez Ciebie tekst.
  • Uwaga: wyskakujące pole z tekstem.
  • Tytuł: nakładka tekstowa z tytułem Twojego filmu.
  • Etykieta: wskazuje i nazywa konkretną część Twojego filmu.
  • Adnotacje umożliwiające wstrzymanie filmu nie są już dostępne. Jeśli masz już takie adnotacje w swoich filmach, nadal będą one działać, ale nie możesz już tworzyć nowych.

 

informacje pochodzą ze strony: https://support.google.com